онлайн лотерея
Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку «Лакілот» і/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу з «Лакілот» (далі — Лакілот), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Лакілота (далі — Сервіси, Сервіси Лакілота) і в ході виконання Лакілотом будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода з Політикою, висловлена ним в рамках відносин з одним із перерахованих осіб, поширюється на всі інші перелічені особи.

Використання Сервісів Лакілота означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

 1. Персональна інформація, яку обробляє Лакілот

  1. В межах цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:

   1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Сервісів інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

   2. Дані, які автоматично передаються Сервісів Лакілота в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, дані файлів cookie, інформація про браузері Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, використовуваних Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, що адреси сторінок запитуваних та інша подібна інформація.

   3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів Лакілота.

  2. Ця Політика застосовується тільки до інформації, оброблюваної в ході використання Сервісів Лакілота. Лакілот не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайтах Лакілота, у тому числі в результатах пошуку.

  3. Лакілот не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Лакілот виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в угоді сервісів Лакілота (http://l.co.ua/rules).

 2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

  1. Лакілот збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

  2. Персональну інформацію Користувача Лакілот обробляє в наступних цілях:

   1. Ідентифікація сторони в рамках Сервісів, угод і договорів з Лакілотом;

   2. Надання Користувачу персоналізованих Сервісів і виконання угод і договорів;

   3. Зв'язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

   4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

   5. Таргетування рекламних матеріалів;

   6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

 3. Умови обробки персональної інформації Користувачів і її передачі третім особам

  1. Лакілот зберігає персональну інформацію Користувачів у відповідності з внутрішніми регламентами конкретних сервісів.

  2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб При використанні окремих Сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

  3. Лакілот має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:

   1. Користувач висловив згоду на такі дії;

   2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

   3. Передача передбачена українським або іншим чинним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;

   4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;

   5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Лакілота або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує угоду сервісів Лакілота (http://l.co.ua/rules), справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

   6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Лакілота.

  4. При обробці персональних даних Користувачів Лакілот керується законом України «Про захист персональних даних».

 4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

  1. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Лакілота зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, і передати таку інформацію згідно із законодавчо встановленою процедурою державному органу.

 5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників

  1. Файли cookie, передаються Лакілотом обладнання Користувача та обладнанням Користувача Лакілоту, можуть використовуватися Лакілотом для надання Користувачу персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачу, статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення Сервісів Лакілота.

  2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

  3. Лакілот вправі встановити, що надання певного Сервісу можливо лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie можна Користувачем.

  4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Лакілотом і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

  5. Лічильники, розміщені Лакілотом в Сервісах, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору та обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Лакілотом і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

 6. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації Користувача

  1. Лакілот приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

 7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

  1. Лакілот має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці http://l.co.ua/confidential.

  2. 7.2. До цієї Політики і відносин між Користувачем і Лакілотом, що виникають у зв'язку з застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
Останній переможець
066-8**-**-83
Кількість учасників в поточному розіграші - 256.