онлайн лотерея
 1. Загальні положення

  1. «Лакілот» пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі – Користувач) - використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій угоді (далі — «Угода», «УК»). Угода набуває чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 1.4 Угоди.

  2. Лакілот пропонує Користувачам доступ до безкоштовної онлайн лотереї. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь розвиток їх і/або додавання нових є предметом цієї Угоди.

  3. Використання сервісів Лакілота регулюється цією Угодою та Політикою конфіденційності http://l.co.ua/confidential), а також умовами використання окремих сервісів. Угоду може бути змінено Лакілотом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція УК завжди знаходиться на сторінці http://l.co.ua/rules.

  4. Починаючи використовувати який-небудь сервіс/його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь з положень Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Лакілота. У разі якщо Лакілотом були внесені які-небудь зміни в Угоду в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Лакілота.

 2. Загальні положення про використання та зберігання

  1. Лакілот має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів (залежно від місця перебування Користувача, мови, на якому надається сервіс тощо), у тому числі: наявність/відсутність окремих функцій сервісу, максимальну кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, максимальний термін зберігання контенту, спеціальні параметри завантажуваного контенту і т. д. Лакілот може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

  2. Лакілот має право посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення.

 3. Умови використання сервісів Лакілота

  1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використання Сервісу.

  2. При використанні сервісів Лакілота Користувач не має права:

   1. порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх осіб та/або заподіяти їм шкоду у будь-якій формі;

   2. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників Лакілота, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або Лакілот в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

   3. завантажувати, публікувати, передавати або іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або яким-небудь договірних відносин;

   4. несанкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;

   5. порушувати нормальну роботу веб-сайтів і сервісів Лакілота;

   6. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою;

   7. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

 4. Виключні права на утримання сервісів і контент

  1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Лакілота, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти (далі – зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на сервісах Лакілота, є об'єктами виняткових прав Лакілота, Користувачів та інших правовласників.

  2. Використання контенту, а також яких-небудь інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Лакілота, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Лакілота, не можуть бути використані іншим чином без попередньої згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у фреймі і т. д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або умовами використання того або іншого сервісу Лакілота. Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, зберегти ім'я (або псевдонім) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або користувацькими угодами того або іншого сервісу Лакілота.

 5. Сайти і контент третіх осіб

  1. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Лакілотом агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

  2. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

  3. Бездіяльність з боку Лакілота у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угод не позбавляє Лакілот права зробити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Лакілота від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або подібних порушень.

  4. Ця Угода складена українською мовою. У разі розбіжності україномовної версії Угоди і версії Угоди на іншому мовою, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.
Останній переможець
066-8**-**-83
Кількість учасників в поточному розіграші - 256.